Hava karqosu

About Hava karqosu

İnnovasiya işimizin əsas hərəkətverici qüvvəsidir. Müasir standartlara uyğun olaraq daima yenidən hazırlıq və ixtisasartırma təhsili alan mütəxəssislərimiz, yüklərinizin dünyanın hər bir nöqtəsinə, “qapıdan qapıya” təhlükəsiz hava hərəkətini təmin edə bilərlər. Hava yolu ilə daşınma xidmətlərinin keyfiyyətini daim artırırıq ki, vaxt və xərclər baxımından ən səmərəli olsun.
Hava yolu daşınmanın bölünməsi xidmət səviyyələrinə görə həyata keçirilir, yəni, çatdırılma üçün tələb olunan fərqli vaxtlar, plan, prosedurlar və qiymətlər təklif edən paketlər; bütün bunlar istehlakçının ehtiyaclarına uyğun xidməti seçməsini asanlaşdırır. Beynəlxalq hava yolu daşınmaları yükləri dünyanın hər nöqtəsinə daşımaq üçün ən sürətli yoldur.

Have any questions?

At Tezi Logistics Baku, we encourage clients to reach out to us if they have any questions or concerns. Whether it’s more information on our services, help with a specific project, or general logistics industry questions, our team is ready to assist you.