Təhlükəli yük

About Təhlükəli yük

Gürcüstan və beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq, parametrləri müəyyən ölçüləri aşan yük irihəcmli hesab olunur. Beynəlxalq qanunvericilik 9 təhlükəli yük və bir neçə alt siniflərini müəyyənləşdirir. Yuxarıda göstərilən malların daşınması üçün tənzimləyici orqanlar tərəfindən müəyyən edilmiş müvafiq prosedurlara və qaydalara riayət etmək tələb olunur.
“Tezi Lojistik və Terminals” MMC-nin logistika və təhlükəsizlik üzrə peşəkar mütəxəssislər qrupu sizə irihəcmli və təhlükəli yüklərin istənilən istiqamətdə və optimal nəqliyyat vasitəsi ilə daşınmasında kömək edəcəkdir.
“Tezi Logistics Bakı” sizə aşağıdakiları təklif edir:
Daşınma üçün tələb olunan xüsusi nəqliyyat vasitəsinin seçilməsi və vaxtında təmin edilməsi;
Xüsusi icazələrin və digər sənədlərin hazırlanması;
Temperatur rejimi və saxlanc şərtlərinə nəzarət;
Müvafiq marşrutların təyin edilməsi;
Təhlükəsizlik üzrə menecer tərəfindən göstərilən yükün yüklənməsinə və boşaldılmasına nəzarət;
Ehtiyac olduqda, muhafizə xidmətinin təşkili.

 

 

 

Have any questions?

At Tezi Logistics Baku, we encourage clients to reach out to us if they have any questions or concerns. Whether it’s more information on our services, help with a specific project, or general logistics industry questions, our team is ready to assist you.