Dəniz daşımalar

About Dəniz daşımalar

Tarixən dəniz yolu daşınması beynəlxalq ticarətin inkişafında əsas amillərdən biri olmuşdur. Bu günə qədər malların dəniz yolu ilə çatdırılması, aşağı qiymətə, dəniz gəmilərinin yüksək daşıma qabiliyyətinə və gəmilərin daşıma qabiliyyətindəki minimal məhdudiyyətlərə görə hələ də populyardır. Bu nəqliyyat növü, xüsusilə uzun məsafələr və multimodal həllərsə etibarlı və səmərəlidir. Dəniz yolu daşınması tamamilə müstəqil bir nəqliyyat vasitəsi olmadığı üçün, yəni yalnız limandan limana daşınma mümkün olduğu üçün şirkət multimodal – dəniz yolu, dəniz – dəmir yolu, dəniz – hava yolu sxemləri hazırlanıb. Bu xidmətlər yüklərin təyinat yerinə tam çatdırılmasına imkan yaradır.
“Tezi Logistics & Terminals” dəniz daşınma xidmətlərinin bütün spektrlərini təqdim edir. Həm qarışıq, həm də tam yüklənmiş 20 *, 40 *, 45 * konteynerlərin limana çatdırılması, gəmidə yükləmə və boşaltma işlərinin təşkili, hər cür zəruri sənədlərin hazırlanması. Xidmətlərin göstərilməsi prosesində müştərinin maksimum rahatlığı şirkətin səmərəli işində əhəmiyyətli bir amildir.
“Tezi Logistik və Terminals” təklif edir:
Ticarət şəffaflığı;
• Customs Clearance
Çevik maliyyə siyasəti;
Avadanlıqla maksimum təhlükəsiz xidmət;
Avadanlıqla maksimum təhlükəsiz xidmət;
Şəxsi / fərdi yanaşma;
Əməliyyat işi;
Göstərilən xidmətlər üçün aşağı qiymətlər.

Have any questions?

At Tezi Logistics Baku, we encourage clients to reach out to us if they have any questions or concerns. Whether it’s more information on our services, help with a specific project, or general logistics industry questions, our team is ready to assist you.