Dəmir yolu daşımaları

About Dəmir yolu daşımaları

“Tezi Logistics & Terminals” həm ölkə daxilində, həm də xaricində dəmir yolu daşınmalarını təmin edir. Şirkətimizin köməyi ilə dəmir yolu şəbəkəsinin fəaliyyət göstərdiyi bütün istiqamətlərdə vaqon, konteyner, irihəcmli, təhlükəli və tez xarab olan malların dəmir yolu vasitəsilə planlaşdırmaq və təşkil etmək mümkündür. Bundan əlavə, avtomobillərin, xüsusi avadanlıqların, ərzaq məhsullarının, heyvanların və digər nəqliyyat növlərinin daşınmasını da təmin etmək mümkündür.
Dəmir yolu daşınması etibarlı, nisbətən ucuz və kifayət qədər sürətli nəqliyyat vasitəsidir. “Tezi Logistics & Terminals” şirkətinin logistik menecerləri optimal marşrutlar hazırlayır, müxtəlif istiqamət və nəqliyyat marşrutlarının effektivliyini təhlil edirlər. Müştərinin bütün tələblərini ödəyəcək, minimal maliyyə və vaxt xərcləri ilə əlaqəli olan belə bir nəqliyyat marşrutunun inkişafı şirkətin ən vacib prioritetlərindən biridir.
Dəmir yolu daşınması sahəsində “Tezi Logistics & Terminals” aşağıdakı xidmət növlərini təklif edir:
Dəmir yolu daşınması tariflərinin hesablanması;
Layihələndirmə və hesablamaların aparılması, CAD alətləri, 2D / 3D alətlər və s.;
Dəmir yolu şöbələri ilə birlikdə, bütün tranzit ölkələri nəzərə alaraq qeyri-standart və ağır qaldırıcı yüklərin layihələndirilməsi və təsdiqlənməsi;
Dəmir yol nəqliyyat sənədlərinin verilməsi;
Hər növ konteynerlərin vasitəsi ilə MDB ölkələrinin dəmir yolu xəttinin istənilən stansiyasına hər cür dəmir yolu nəqliyyatı;
Hər növ sualların / qablaşdırma siyahılarının və ən optimal yükləmə planlarının hazırlanması;
Yükləmə planlarının hazırlanması, onların koordinasiyası və təsdiqlənməsi;
Müvafiq spesifik yüklər üçün nəzərdə tutulmuş, yükün təhlükəsizliyini təmin edən dəmir yolu nəqliyyatı ilə müxtəlif mürəkkəblikdə (böyük / qeyri-standart ölçülərdə, ağır) yüklərin verilməsi, yükün çatdırılması zamanı oğurluğa yol verməyən mühafizəçilər də daxil olmaqla;
üklərin gömrük rəsmiləşdirilməsi prosedurları;
Yüklərin idarə olunması (yükləmə və boşaltma əməliyyatları) (konteynerin açılması, dəyişdirilməsi, möhkəmləndirilməsi və təhlükəsizliyi).

 

Have any questions?

At Tezi Logistics Baku, we encourage clients to reach out to us if they have any questions or concerns. Whether it’s more information on our services, help with a specific project, or general logistics industry questions, our team is ready to assist you.